Cennik

 cennik szkolenia BHP i PPOŻ i usług BHP i PPOŻ

Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczne ceny usług,  zawsze są ustalane indywidualnie.

SZKOLENIA BHP

szkolenie bhp 

1-4 os.

4-10 os. 

11-20 os.

> 20 os.

 kurs online  kurs  online  kurs  online  kurs  online 
 szkolenie wstępne bhp 

50 

45 

40 

do ustalenia 

 szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

170 

90 

150 

85 

130 

80 

do ustalenia 

 szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych 

60 

35 

55 

30 

50 

25 

do ustalenia 

 szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 

100

70 

90 

65 

80 

60 

do ustalenia 

 szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych 

75 

70 

65 

do ustalenia 

 szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

150

80 

140 

70 

130 

65 

do ustalenia 

SZKOLENIA PPOŻ

 szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

110* 

100* 

90* 

x

do ustalenia 

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

 szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

120* 

x

110* 

x

100* 

x

do ustalenia 

 * szkolenia ppoż i szkolenia z pierwszej pomocy są realizowane dla min. 3 uczestników
ceny brutto w zł za osobę
ceny do negocjacji

USŁUGI BHP

 ocena ryzyka zawodowego 

od 80 

 postępowanie powypadkowe 

od 270 

 instrukcje bhp 

od 30 

 analiza i ocena stanu bhp w firmie 

od 100 

 stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp

od 100 

USŁUGI PPOŻ

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

do ustalenia 

 ocena zagrożenia i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

do ustalenia 

 próbna ewakuacja obiektu 

do ustalenia 

 doradztwo: dobór sprzętu ppoż, oznakowanie 

od 150 

 przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP  

150 – 250 

 kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego 

100 – 500 

 audyt z zakresu przestrzegania przepisów ppoż 

do ustalenia 

 stały nadzór ppoż / kompleksowa obsługa ppoż

od 150 

 ceny usług bhp i ppoż to ceny netto (+23% VAT) w zł za usługę
ceny do negocjacji. W przypadku zleceń o wartości poniżej 200 zł ceny mogą ulec zmianie.

cennik szkolenia BHP i PPOŻ